คุณสมบัติทางกายภาพทางกลออปติคัลเคมี

การวิเคราะห์สามารถมีธัญพืชได้นับล้าน ขนาดและการกระจายของเมล็ดและช่องว่างภายในตัวอย่างเป็นคุณสมบัติทางโครงสร้างจุลภาคที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพทางกลออปติคัลเคมีและความร้อนที่สำคัญ ยกตัวอย่างเช่นความรู้ดังกล่าวมีความสำคัญต่อการค้นพบวัสดุใหม่ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการเช่นส่วนประกอบของเครื่องจักรที่แข็งแกร่งและหนักขึ้น

ซึ่งจะยาวนานขึ้นโครงสร้างจุลภาคสามมิติภายในวัสดุโดยการถ่ายภาพรวมที่กล้องจุลทรรศน์ของชิ้น 2D หลายชิ้นประมวลผลแต่ละชิ้นแล้ววางลงด้วยกันเพื่อสร้างภาพ 3 มิติ ยกตัวอย่างเช่นกรณีที่มีการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบประจำที่ทำในโรงพยาบาล อย่างไรก็ตามกระบวนการนั้นไม่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การสูญเสียข้อมูล นักวิจัยได้ค้นหาวิธีการที่ดีกว่าสำหรับการวิเคราะห์ 3 มิติ การออกแบบอัลกอริธึมที่มีพื้นฐานมาจากการสกัดเพื่อค้นหาขอบเขตทั้งหมดในเมล็ดจำนวนมากในตัวอย่างจนกว่าจะทำการแมปโครงสร้างจุลภาคทั้งหมดในสามมิติ คุณสามารถจินตนาการได้ว่ามีธัญพืชหลายล้านเม็ดซึ่งใช้เวลานานและไม่มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ